Teresa Coloma Xàtiva

Serveis

ESCOLETA MATINERA
     Es una atenció als xiquets/es en horari no lectiu matiner: de 8:00 a 9, gestionant per a l'AMPA. Per a veure preus visitem l'apartat de l'AMPA.

MENJADOR
     Servei que dona el centre per als alumnes de 14:00 h. a 15:30 h. Amb servei de catering, gestionat per l'empresa SAFRÀ SAFOR.
Tots els alumnes poden fer ús d'ell mensualment o amb adquisició de bons de 5  dies . Es poden adquirir en horari de secretaria.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
     Són activitats fora d'horari lectiu, que es realitzen dilluns de 17:00 a 18:00  organitzades per l'AMPA i amb preus econòmics mensuals.
Aquest curs  són:
-Anglés

ORIENTADOR/A  ESCOLAR
     És un psicopedagog/a o psicòleg/a que depén de l'Ajuntament o del servei Psicopedagògic escolar de la zona .

     La seua funció és dictaminar als alumnes amb N.E.E. ( Necessitats Educatives Especials) i donar orientacions als tutors/es i pares/mares dels alumnes amb necessitats específiques.

     Aquest recurs es compartit amb altres centres i normalment acudeix al centre un dia a la setmana.

LOGOPÈDIA
     Es un mestre/a especialitzat en problemes de llenguatge i comunicació que tracta amb alumnes amb necessitats de millora de llenguatge.
Depén de Conselleria d'Educació o de l' SPE (Servei Psicopedagògic Escolar) de zona.
Aques recurs es compartit amb altres centres.

Serveis Serveis

Col·legi públic d'educació infantil Mª Teresa Coloma· C / Lingüista Sanelo s/n · 46800 (Xàtiva) València
Tel. 96 224 90 15 · Nota legal · xatcom.net © 2014