Teresa Coloma Xàtiva

Objectius generals


- Aconseguir un desenvolupament harmònic de la personalitat del xiquet/a en tots els seus àmbits: fisic, cognitiu, social i emocional.

-Afavorir l'adquisició de l'autonomia del xiquet/a en les diferents conductes i hàbits socials (alimentació, higiene, sociabilitat, etc).


-Fomentar actituds personals d'igualtat, solidaritat, tolerància amb especial atenció a la prevenció de discriminacions per raons de sexe, raça o creences.


-Fomentar el respecte i conservació del medi mitjançant una metodologia activa que posa als/les alumnes en contacte directe amb la realitat circumdant.


-Facilitar la participació en el funcionament del centre de tots els integrants de la comunitat escolar.
Objectius generals Objectius generals Objectius generals Objectius generals Objectius generals Objectius generals

Col·legi públic d'educació infantil Mª Teresa Coloma· C / Lingüista Sanelo s/n · 46800 (Xàtiva) València
Tel. 96 224 90 15 · Nota legal · xatcom.net © 2014