Teresa Coloma Xàtiva

Equip Educatiu

CONSELL ESCOLAR
Format per la Directora com a Presidenta del Consell, secretària, 4 mestres, 5 pares/mares i un representant de l'Ajuntament.

Presidenta: Maria José Marqués
Secretària: Gema Terol
Mestres: Maribel Castellanos,Noelia Perales, Lola González .
Pares: José Prats, Adela Suárez,Eva Esplugues .
Representant de L'AMPA: Eva Herrero. 
Representant de l'Ajuntament: Ricardo Martínez


EQUIP DIRECTIU

Directora :  Mª José Marqués Vera
Secretària : Gema Terol Richart

CLAUSTRE
8 mestres especialistes en Educació Infantil
1 mestra d'Anglés
1 mestra de Religiól
1 mestre d'Audició i Llenguatge

Tutores:
Aula de 3 anys A:   Maribel Castellanos
Aula de 3 anys B:   Clara Juan
Aula de 4 anys A:   Noelia Perales  
Aula de 5 anys A:   Gema Terol Richart
Aula de 5 anys B:   Lola González
Mestres de suport:  Mª José Marqués i Ana Pérez


 ESPECIALISTES
-Mestra d'audició i llenguatge : Cristina Gisbert
-Mestra d'Anglés : Ana Pérez
-Mestra de Religió : Ana Mari Palop
-Orientador/a escolar : Mónica Villalba


EQUIP DE MENJADOR
-Assistent de línia : Estefania
-Monitores: Laia Quiles i Raquel


 
Equip Educatiu Equip Educatiu

Col·legi públic d'educació infantil Mª Teresa Coloma· C / Lingüista Sanelo s/n · 46800 (Xàtiva) València
Tel. 96 224 90 15 · Nota legal · xatcom.net © 2014